ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 – ป.6 สพป. ระดับชาติ ครั้งที่ 66

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 – ป.6 สพป. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

โจทย์ : พัฒนาการของการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2...

Voir la suite

Par : Angsana Muangplod

Thèmes liés : web editor

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4 – ม.6 สพม. ระดับชาติ ครั้งที่ 66

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4 – ม.6 สพม. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

โจทย์ : คนไทยกับศาสตร์ของพระราชา

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม

สพม. เขต 22...

Voir la suite

Par : Angsana Muangplod

Thèmes liés : web editor

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 – ม.3 สพป. ระดับชาติ ครั้งที่ 66

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 – ม.3 สพป. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

โจทย์ : พัฒนาการของการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2...

Voir la suite

Par : Angsana Muangplod

Thèmes liés : web editor

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพม. ระดับชาติ ครั้งที่ 65

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพม. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65

โจทย์ : การอนุรักษ์ป่าไม้

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม

สพม. เขต 22...

Voir la suite

Par : Angsana Muangplod

Thèmes liés : web editor

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 – ม.3 สพป. ระดับชาติ ครั้งที่ 66

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 – ม.3 สพป. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

โจทย์ : พัฒนาการของการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน

รางวัลชนะเลิศ...

Voir la suite

Par : Angsana Muangplod

Thèmes liés : web editor 5

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป. ระดับชาติ ครั้งที่ 65

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65

โจทย์ : การอนุรักษ์ป่าไม้

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

สพป. เชียงใหม่ เขต...

Voir la suite

Par : Angsana Muangplod

Thèmes liés : web editor

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป. ระดับชาติ ครั้งที่ 65

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65

โจทย์ : rilakkuma

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ

สพป. กำแพงเพชร เขต 2

จัดทำโดย :

1....

Voir la suite

Par : Angsana Muangplod

Thèmes liés : web editor

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 – ป.6 สพป. ระดับชาติ ครั้งที่ 66

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 – ป.6 สพป. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

โจทย์ : พัฒนาการของการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนิคมบางระกำ...

Voir la suite

Par : Angsana Muangplod

Thèmes liés : web editor

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 สพม. ระดับชาติ ครั้งที่ 65

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 สพม. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65

โจทย์ : การให้บริการเชิงธุรกิจ Spa

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง

สพม. เขต 39...

Voir la suite

Par : Angsana Muangplod

Thèmes liés : web editor

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4 – ม.6 สพม. ระดับชาติ ครั้งที่ 66

ผลงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4 – ม.6 สพม. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

โจทย์ : คนไทยกับศาสตร์ของพระราชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2...

Voir la suite

Par : Angsana Muangplod

Thèmes liés : web editor